Friday, January 15, 2016

Dumbing down effect


Abstract

This study discusses the effect of dumbing down, which expresses the idea that the modern media's systems bring undemandin messages and the whole media content and format slowly goes from serious type to type tabloid. Study is based on two articles written by Gillian Ursell and next one by Richard Keeble. There are presented different views of contemporary media progress (deterioration/ florescence).


Abstrakt

Tato seminární práci pojednává o efektu dumping down, jenž vyjadřuje představu, že moderní média poskytují nenáročné zprávy a celkový mediální obsah i formát se přesouvá od seriózního typu k typu bulvárnímu. Na základě dvou článků od Gillian Ursell a druhý od Richarda Keebla budou představeny odlišné názory na dnešní mediální úpadek/rozkvět.

Zdrojová studie

KEEBLE, Richard. Ethics for journalists. 1st pub. London: Routledge, 2001, 168 s. Media skills. ISBN 0415242975.


URSELL, G. D. M. Dumbing down or shaping up?: New technologies, new media, new journalism. Journalism. 2001, vol. 2, issue 2, s. 175-196. DOI: 10.1177/146488490100200204.

No comments:

Post a Comment