Friday, January 29, 2016

Uživatelské návyky na Facebooku a jejich vliv na viktimizaci uživatelů v podobě phishingu


Abstrakt


Seminární práce Uživatelské návyky na Facebooku a jejich vliv na viktimizaci uživatelů v podobě phishingu se věnuje tématu phishingových útoků ve specifickém prostředí sociálních sítí, konkrétně na Facebooku. Seminární práce primárně vychází se studie Aruna Viswanatha Habitual Facebook Use and its Impact on Getting Deceived on Social Media, která byla publikována v lednu roku 2015 v odborném časopise Journal of Computer-Mediated Communication. První část seminární práce shrnuje základní poznatky studie. Druhá část práce pomocí polostrukturovaných rozhovorů přibližuje uživatelské návyky a názory na soukromí a bezpečnost na sociálních sítích z perspektivy tří českých uživatelů.

Abstract


This seminar paper discusses the problem of phishing attacks on social media, concretely on Facebook. This paper is based on the study of Arun Viswanath Habitual Facebook Use and its Impact on Getting Deceived on Social Media, which was publicised in January 2015 in Journal of Computer-Mediated Communication. The first part summarizes the study. The second part contents my own research, which examines habitual Facebook use and questions about privacy and security on this platform by three Czech users.


Zdrojová studie: VISWANATH, Arun. Habitual Facebook Use and its Impact on Getting Deceived on Social Media. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2015, volume 20, issue 1. [cit./vid. 2016-01-27]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12100/abstract

No comments:

Post a Comment