Saturday, January 30, 2016

Twitter a jeho možnosti pro výzkum publika


Abstract
This paper aims to introduce an article called Twittering On: Audience research and participation using Twitter written by British author Ruth Deller and published in Participations magazine in 2011. In the article Ruth Deller explores the potential of social network site Twitter as a site for audience research. Drawing on Henry Jenkins´s statement about convergence culture, Deller argues that Twitter provides a great example of convergence between the „old“ and „new“ media and interaction between the producers and consumers. For this reason she focuses on those relations which illustrates on the examples of British Twitter users engaging with (and in some cases creating) the news and discussing television programmes. Deller also presents her own experiences of using Twitter in audience research and suggests possible directions for future research using this medium.

Abstrakt
Tato práce se zaměřuje na představení článku s názvem Twittering On: Audience research and participation using Twitter britské autorky Ruth Dellerové, který byl publikován v časopise Participations v roce 2011. V tomto článku Ruth Dellerová zkoumá potenciál sociální sítě Twitter pro výzkum publika. Vycházejíc z tvrzení Henryho Jenkinse o kultuře konvergence Dellerová tvrdí, že Twitter představuje výborný příklad konvergence mezi „starými“ a „novými“ médii a interakce mezi producenty a konzumenty. Z toho důvodu se zaměřuje právě na tyto vztahy, které ilustruje na příkladech toho, jak britští uživatelé Twitteru zacházejí se zprávami (a někdy je sami vytvářejí) a diskutují o televizních programech. Dellerová také prezentuje vlastní zkušenosti s použitím Twitteru ve výzkumu publika a navrhuje možné budoucí směřování výzkumu za použití tohoto média.

Výchozí text

DELLER, Ruth. Twittering on: Audience research and participation using Twitter. Participations: Journal of Audience and Reception Studies [online]. 2011, 8(1), 216-245 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://www.participations.org/Volume%208/Issue%201/deller.htm

No comments:

Post a Comment