Saturday, January 30, 2016

Binge-watching: Nový trend sledování televizních obsahů

This seminar work is based on the study Sprinting a media marathon: Uses and gratifications of binge-watching television through Netflix, written by Matthew Pittman and Kim Sheehan. The study focuses on the reasons why do people choose this type of television viewing and consuming. Researchers did a survey, in which they asked binge-watchers why do they binge-watch, what is their reasons and what influnce them. They focuses on two main research questions: RQ1: What are salient motives for binge-watching TV? and RQ2: What motivates people to plan ahead to binge-watch and to be ‘heavy’ binge watchers? The goal of this work is to summarize the results of the study and through other sources introduce the trend of binge-watching.


Tato seminární práce vychází ze studie Sprinting a media marathon: Uses and gratifications of binge-watching television through Netflix, na které se společně podíleli Matthew Pittman a Kim Sheehanová. Studie se zaměřuje na důvody, proč si lidé tento druh sledování vybírají.  Výzkumníci udělali průzkum, ve kterém se respondentů ptali, jaké jsou jejich důvody pro binge-watching a co je ovlivňuje. Stanovili si dvě výzkumné otázky: Jaké motivy jsou charakteristické pro binge-watching a co lidi motivuje k tomu, aby tento druh sledování plánovali dopředu? Cílem práce je shrnout výsledky této studie a prostřednictvím dalších zdrojů přiblížit trend binge-watching. 

PITTMAN, Matthew and SHEEHAN, Kim. Sprinting a media marathon: Uses and gratifications of binge-watching television through NetflixFirst Monday, Volume 20, Number 10 - 5 October 2015. 

No comments:

Post a Comment