Saturday, January 30, 2016

Proměny trendů sledování televizního obsahu v dnešním věku

Abstrakt 

Esej vychází ze studie Rhiannona Buryho a Johnsona Li, kteří zkoumají změny v konzumaci televizního obsahu. Autoři se zabývají uživatelskou preferencí technologií, které narušují kontinuitu televizního vysílání. Rozdělují je do ktřech kategorií. Prvním modelem je technologie, která dokáže digtálně nahrávat televizní obsah a umožňuje tak posouvat jeho konzumaci v čase, pozastavovat a přeskakovat reklamní sekce. Druhým modelem je online sledování, kam autoři zasadili sledování pomocí internetového přijímače; streamování na stránkách stanice či pomocí poskytovatelů třetí strany jako Netflix, Hulu a Youtube. Posledním modelem je mobilní sledování, které nicméně v době výzkumu výrazně zaostávalo nad předchozími. Autoři zkoumali demografické ukazatele, ve výsledku pak srovnali nejen celkové užívání každého modulu, ale také rozdíly mezi pohlavími, jednotlivými věkovými skupinami a regiony. V závěru pak výsledky srovnali s ostatními výzkumy a některé rozdílnosti se pokusili objasnit.

Abstract

This essay is primarily based on the study made by Rhiannon Bury and Johnson Li. They focused on the emerging changes in consumption of television programs. Authors of the study examine user preferences of technologies which interfere with continuity of television broadcast. Authors divide these into three categories. The first category is the model of timeshifting that allows viewers to record, pause and re-play any television program and also skip the advertisement. The next section is online viewing. This sections includes gaining the access to television programs through the internet connection; streaming on the websites of television networks or third party providers as Netflix, Hulu or Youtube. The last described model is mobile viewing which still has according to this research marginal role on the television market. Authors used demographic criteria so they were able to compare not only these three models with each other but also their popularity among other groups that differ in gender, age and region. In conclusion they compared their results with other researches and they tried to explain reasons for some of the differences. 

Zdrojovvá studie

BURY, R. a J. LI. Is it live or is it timeshifted, streamed or downloaded? Watching television in the era of multiple screens. DOI: 10.1177/1461444813508368. ISBN 10.1177/1461444813508368. Dostupné také z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444813508368

No comments:

Post a Comment