Saturday, January 30, 2016

Konvergence nových a tradičních médií – reprezentace nových médií v tradičním zpravodajství

Abstract
This essay is primarily based on the research study focused on use of social media platforms as tools of communication among British journalist and in UK regional newspapers . Article has identified spectrum of interactivity, which indicates that individual journalists are engaging with their readers in an informal, personal and reciprocal manner via social media platforms. This is in contrast to the formal approach being taken by their associated media companies. Essay also presents contextualization and brief research of use of social media platforms as tools of communication among Czech journalist

Anotace
Studie britské autorky Lily Canter, si klade za cíl zmapovat, jakým způsobem využívají novináři své soukromé profily na sociálních sítích, zda aktivně vstupují do interakcí s veřejností a nakolik se jejich přístup liší od fungování profilů médií, které reprezentují. Tato práce představuje shrnutí klíčových poznatků britské studie a jejich zasazení do širšího kontextu problematiky využívání sociálních médií v tradiční žurnalistické praxi. Současně se pokouší srovnat vyvozené závěry s praxí v českém mediální sféře.

Zdrojová studie
CANTER, Lily. The interactive spectrum: The use of social media in UK regional newspapers. Convergence: The Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2013, 19(4), 472-495 [cit. 2016-01-28]. DOI: 10.1177/1354856513493698. ISSN 13548565. Dostupné z: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/19/4/472.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment