Friday, January 15, 2016

Obfuscation

neboli záměrné zastření komunikace


Abstract:

Today's world offers an increasing number of possibilities enabling to gather, use and misuse information for marketing aims and objectives. How can we protect our privacy in these conditions? There is an alternative option called obfuscation, which is based on a production of information and data in order to hide the real purpose of communication. In other terms, it is a kind of a smokescreen which is supposed to confuse or slow down the eavesdroppers. However, is a principle based upon a deliberate falsification of information morally defendable?

A main inspiration for this paper was a study of two new york university professors who elucidated the concept of obfuscation upon several practical examples. The object of a present paper is to summerize the study, contextaulize it and further eleborate on the main principles.


Abstrakt:

Dnešní svět nabízí stále víc možností efektivněji sbírat a využívat informace například k marketingovým účelům. Jaké jsou v současné době možnosti, jak chránit své soukromí? Alternativním přístupem je metoda obfuskace, tedy přístup, na základě kterého programy a lidé generují informace s cílem zakrýt skutečnou podstatu komunikace. Jde o jakousi kouřovou clonu, která má pronásledovatele zmást nebo zpomalit. Je ale přístup, jenž se zakládá na záměrném falšování dat eticky přijatelný?

Tato práce vychází ze studie dvou newyorských profesorů, kteří na příkladech uvádějí několik typů záměrného zkreslování dat. Předmětem práce bylo tuto studii shrnout, zasadit ji do kontextu dalších článků na toto téma a rozvést některé příklady.

Zdrojová studie:

BRUNTON Finn and Helen Nissenbaum. Political and ethical perspectives on data obfuscation. In HILDEBRANDT, Mireille a Katja de VRIES. Privacy, due process and the computational turn: the philosophy of law meets the philosophy of technology. Abingdon, Oxon, [England] ; New York: Routledge, 2013, xiv, 256 pages. ISBN 04-156-4481-X. Dostupné On-line: https://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/Politicalandethicalperspectivesondataobfuscation.pdf

No comments:

Post a Comment