Saturday, January 30, 2016

Blogování jako žurnalistická praxe: Motivace vedoucí k blogování

Abstract
This paper presents two studies about blogging. In the first study Blogging as a journalistic practice: A model linking perception, motivation, and behavior (Gil de Zúñiga et al., 2011) authors examine the role of journalistic activities in blogging. The study validates theoretical schema that connects perception, motivations, blog topics and behavior. The second study Why blog? (then and now): exploring the motivations for blogging by popular American political bloggers (Ekdale at al., 2010) examines political bloggers by analyzing their initial and current motivations for blogging. Authors of the study are trying to understand why american political bloggers blog and whether the reason for blogging change over time. The aim of this paper is to introduce both studies and critically evaluate.
Key words: bloggers, blogging, motivation, journalists, political blogs

Abstrakt
Tato práce představuje dvě studie, které pojednávají o blogování. V rámci první studie Blogging as a journalistic practice: A model linking perception, motivation, and behavior (Gil de Zúñiga a kol., 2011) autoři zkoumají roli žurnalistické činnosti v blogování. Studie ověřuje platnost teoretického modelu, jež propojuje blogerovo vnímání, motivace, téma blogu a jeho chování. Druhá studie Why blog? (then and now): exploring the motivations for blogging by popular American political bloggers (Ekdale a kol., 2010) je zaměřena na politické blogery a jejich počáteční a současné motivace k blogování. Autoři studie se snaží zjistit proč američtí političtí blogeři blogují a jak se jejich motivace k blogování mění v čase. Obě studie představím a následně kriticky zhodnotím.
Klíčová slova: blogeři, blogování, motivace, žurnalisti, politické blogy

Zdrojové studie:
EKDALE, Brian, Kang NAMKOONG, Timothy K. F. FUNG a David D. PERLMUTTER. Why blog? (then and now): exploring the motivations for blogging by popular American political bloggers. New media&society. 2010, 12(2), 217-234.

GIL DE ZÚNIGA, Homero, Seth C LEWIS, Amber WILLARD, Sebastian VALENZUELA, Jae KOOK LEE a Brian BARESCH. Blogging as a journalistic practice: A model linking perception, motivation, and behavior. Journalism. 2011, 12(5), 586-606.


No comments:

Post a Comment