Saturday, January 30, 2016

Social Soundscaping: The notion of soundscaping and how it is affected by mobile media
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tématem sociálního soundscapu a analyzuje účinky, které mobilní média a auditivní zkušenosti mají na to, jak člověk vnímá svět kolem sebe. Seznamuje čtenáře s termínem "soundscaping" a poskytuje mnoho příkladů spolupráce mobilních médií se zvukem a fyzickým prostorem, které v důsledku přispívají k novým formám sociálního soundscapu. Do značné míry odkazuje na článek "Make a Sound Garden Grow: Exploring the New Media Potential of Social Soundscaping" jehož autory jsou Jordan Frith a Kati Fargo Ahern. Tento článek se zaměřuje spíše na kolektivní sluchové zkušenosti, než individuální a na jejich realizace v médiích.

Abstract:
The following essay is concerned with a subject of social soundscape and analyzes the effects mobile media and auditory experiences have on person’s perception of the world around him. It introduces with the term of ‘soundscaping’ and provides with multiple examples of the collaboration of mobile media with sound and physical space, which as a result contribute to new forms of social soundscapes. It heavily relies on an article “Make a Sound Garden Grow: Exploring the New Media Potential of Social Soundscaping” by Jordan Frith and Kati Fargo Ahern, which focuses on collective auditory experiences, rather than individual and their realization in media. 

Zdrojová studie:
FRITH, Jordan and AHERN, Kati Fargo. “Make a Sound Garden Grow: Exploring the New Media Potential of Social Soundscaping”. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. London: Sage Publications, 2015. Vol. 21(4) 496–508.
Dostupné z: <http://con.sagepub.com/content/21/4/496.full.pdf+html>


 

No comments:

Post a Comment