Saturday, January 30, 2016

Bulvární zpravodajství a nová média

Abstrakt

Autor článku se zabývá bulvárním tiském v éře nových médií. Klade si několik otázek týkajících se změn bulvárního zpravodajství, posunu k paparazzi průmyslu, současné důležitosti fotografií pro média a rozdílů mezi světovou a českou bulvární produkcí na webu. Podkladem pro esej je článek mediální vědkyně Kim McNamara, jenž se zabývá paparazzi průmyslem a produkcí a spotřebou zpráv o celebritách. Autor se v práci dále zabývá expansí on-line prostředí, novými tématy bulvárního zpravodajství a novými typy celebrit, starými a novými producenty mediálních obsahů a transformací blogů a webových stránek spojenou s novými formami reklamy.

Abstract

The author of this article deals with tabloid press in the era of new digital media. He presents a few questions about tabloid media changes, shift in the paparazzi industry, contemporary importance of photos in media and differences between global and Czech tabloid web sites. The essay is based on media scientist Kim McNamara´s text article, dealing with paparazzi industry and production and consumption of celebrity news. The author also deals with the growth of the web space, new paparazzi topics like new kinds of celebrities, old and new producers of the media content and blogs and web sites transformation linked to new methods of advertising.

Zdrojová studie:

1.      MCNAMARA, Kim. The paparazzi industry and new media: The evolving production and consumption of celebrity news and gossip websites. International Journal of Cultural Studies. 2011, 14(5), 515-530. Dostupné také z: http://ics.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/5/515.full.pdf+html  No comments:

Post a Comment