Saturday, January 30, 2016

Koncept sdílení na Webu 2.0

Abstract

This essay discusses the concept of sharing as it is presented in the article of Nicholas A. John „The Social Logics of Sharing“. John examines how sharing is presented in our everyday life, on the Web 2.0 and in the model of the sharing economy. All three spheres are related to each other, they are associated with building of positive social ties and shifting the boundary between the public and the private. This paper also explores the phenomenon of the sharing economy. Airbnb is used as a prime example to show how sharing influences not only its business model, but also the communication with the users.

Abstrakt

Tato práce se zabývá konceptem sdílení, jak jej ve své studii „The Social Logics of Sharing“ představuje Nicholas A. John. Autor zkoumá, jakým způsobem se sdílení projevuje v každodenním životě, na Webu 2.0 a v rámci modelu ekonomiky sdílení. Všechny tři sféry jsou navzájem propojeny, kladou důraz na budování sociálních vazeb a bourání hranic mezi soukromým a veřejným. Práce dále zkoumá fenomén ekonomiky sdílení a na příkladu Airbnb ukazuje, jakým způsobem sdílení ovlivňuje nejen obchodní model společnosti, ale také její komunikaci s uživateli.

No comments:

Post a Comment