Monday, January 25, 2016

Abstrakt:
Tato seminární práce vychází ze studie Amandy Frizové a Roberta W. Gehla o používání genderových stereotypů při vytváření uživatelského rozhraní pro přihlášení ke službám stránky Pinterest a také o celkovém zaměření této stránky právě na ženy.  Cílem práce je nejprve shrnout zmíněnou studii a zařadit ji do kontextu mediálních studií. Dalším krokem je zaznamenat změny, které ve vývoji stránky nastaly od června 2014, kdy byly shromážděny materiály k původní studii.

Abstract:
This paper is based on the study of Amanda Friz and Robert W. Gehl about using gender stereotypes for developing sign-up interface for Pinterest and about the approach of this website to target mainly female users. The aim of this paper is firstly to summarize the study and put it into the context of media studies. The next part aims to highlight the changes which were made since June 2014, which is the time when the materials for the original study were collected.

Zdrojová studie:
FRIZ, Amanda a Robert W. GEHL. Pinning the feminine user: gender scripts in Pinterest’s sign-up interface. Media, Culture & Society. 2016, January 11. [online] Dostupné z: http://mcs.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2016/01/08/0163443715620925.full#corresp-1

Autorka: ANNA MLEJNKOVÁ

No comments:

Post a Comment