Friday, January 15, 2016

Mobilní Facebook

Abstrakt
Facebook a vystupování na sociálních sítích se stalo spolu s rozvojem moderních technologií podstatnou součástí našich životů. Tato práce sleduje vývoj Facebooku a jeho adaptaci na prostředí mobilních zařízení. Mobilní zařízení, především chytré telefony, se z alternativní možnosti přístupu na sociální síť staly v podstatě primární možností, jak být online takřka všude. Dalo by se říci, že komunikace přes mobilní internet (zasílání zpráv online atp.) v některých případech nahrazuje zaběhlé funkce telefonů (SMS, volání). Práce si v tomto kontextu všímá i fotografie (hlavně mobilní fotografie) jako jednoho z prostředků, který rozšiřuje možnosti komunikace.
Text vychází ze studie Gerarda Goggina Facebook’s Mobile Career, kterou publikoval v roce 2014 v časopise New Media & Society. 


Abstract
Facebook and use of social network sites became an important part of our lives with development of new technologies. This paper aim to follow Facebook progress and its adaptation to mobile technologies. Mobile devices (especially smartphones) were seen as an alternative option of an access to social network sites. Nowadays mobiles became a primary possibility of being online almost everywhere. Also classic functions of mobile phones (text messages or calling) are being substituted with newer technologies (online messages etc.). This study also mention a photography (mainly mobile photography) as one of chance how to extend possibilities of communication.
This work is based on a research study Facebook’s Mobile Career by Gerard Goggin. This text was published in journal New Media & Society in 2014.

Zdrojová studie
GOGGIN, Gerard. Facebook’s mobile carem. New media & society. Sage Publications, 2014. Vol. 16, No. 7, s. 1069–1086. ISSN 1461-7315. 

No comments:

Post a Comment