Friday, January 15, 2016

Facebook a jeho vliv na utváření osobnostní identity uživatele

Abstract: 

With the emerging power of new media there is a boom of new online spaces that we can use for our self-realization. Now the world have two spheres. The real world we are living in and the world which is online. Using social sites as facebook we are able to create new, digital self, letting others to discover only those parts of our identity that we post. In the real world, we are playing out roles in daily communication with others but online we can play the role always and continue in building up our new identity. We have two selves now, online and offline self.
In this essay two studies will be focusing precisely on the issue of creating and presenting identities on social networks. The first study involved Welsh students from the University of Glamorgan and the study was trying to figure out how they present their identity on Facebook and if there are some certain categories that can be used to accomplish that. The second study, which broadly extends the first study, relates to research focused again on the users of Facebook. Profiles of strangers were submitted to the participants of this study, and only the information displayed on the profile should then estimate stranger’s personality. .

Abstrakt: 

S nástupem nových médií přicházejí také sociální sítě, které se pro nás stávají prostorem, kde existuje možnost vlastní realizace. S jejich příchodem je svět rozdělen na dvě sféry. Reálný svět, ve kterém žijeme a svět, který se odehrává online na sociálních sítích. Skrze sítě, jako je například facebook si vytváříme nové, dalo by se říci, digitální já. Necháváme ostatní o nás zjišťovat pouze takové informace, které jim sami předložíme. V běžné komunikaci tváří v tvář jsme měli možnost svou roli odložit až ve chvíli, kdy jsme se ocitli o samotě a měli možnost být svým reálným já. Na sociálních sítích svou roli neodkládáme, nýbrž můžeme neustále pokračovat ve vytváření svého nového digitálního já. Nyní existuje já, které je online nebo naopak offline.

Následující dvě studie se zaměřují právě na problematiku vytváření a prezentování identity na sociálních sítích. První práce zapojila welšské studenty z univerzity v Glamorganu do studie, která se snažila zjistit, jak prezentují svou identitu na facebooku a zda jsou zde jisté kategorie, které k tomu používají. Druhá studie, která víceméně rozšiřuje toto téma, se týká výzkumu zaměřeného opět na uživatele facebooku, kterým byly předloženy profily neznámých lidí a pouze z informacích zobrazených na profilu měli následně odhadovat jejich osobnost.

Zdroje:
BOUVIER, G. (2012) How Facebook users select identity categories for self-presentation, Journal of Multicultural Discourses Vol. 7, No. 1, p. 37-57.

FARQUHAR, L. (2012) Performing and interpreting identity through Facebook imagery, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 19, No. 4, p. 446-471

No comments:

Post a Comment