Saturday, January 30, 2016

Jak mladí dospělí muži konstruují svůj herní styl v násilných videohrách


Abstrakt:

Ve své eseji se věnuji práci autorské dvojice Wannes Ribens a Steven Malliet s názvem Jak mladí dospělí muži konstruují svůj herní styl v násilných videohrách. Autoři se snaží na základě výzkumu kategorizovat faktory ovlivňující chování hráčů akčních her, které mohou ovlivňovat jejich herní chování. Na závěr zmiňuji možné vylepšení výzkumu a připojuji vlastní zkušenost s kategorizací herních stylů.
Abstract

In my work I pursue to study of authors Wannes Ribens and Steven Malliet called How male young adults construe their playing style in violent video games. Authors are trying research – based to categorize the factors that influence behavior players of action games, which may affect their gaming behavior. In conclusion I mention possible improvements of research and join my own experience with categorization of gaming styles.

No comments:

Post a Comment