Saturday, January 30, 2016

Pojetí soukromí u teenagerů na Facebooku
Abstrakt:
Sdílení informací na sociálních sítích se pro většinu mladých lidí dnešní doby stalo součástí každodenního života. S aktem sdílení se ale taky pojí otázka, do jaké míry si uživatelé sociálních sítí chrání své soukromí. V této seminární práci se věnuji studii autorek danah boyd a Alice Marwick s názvem  „Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media“. Autorky této studie vyvrací mýtus, že se dnešní mladí lidé nezajímají o své soukromí na sociálních sítích, a ve své studii zkoumají strategie, pomocí kterých teenageři soukromí dosahují.
Výsledky studie d.boyd a A.Marwick následně porovnávám s výzkumem S. Livingstone a v závěru předkládám svůj vlastní výzkum, který se zaměřuje na podobné téma jako studie boyd a Marwick.
Abstract:
Social Networks have brought the opportunity of sharing which has become a daily practice for young people especially. While they share information, teenagers also face the risk of losing their privacy. This thesis provides a summary of danah boyd and Alice Marwicks´ study which offers another view of social network privacy as well as compares boyd´s and Marwick´s research with another social media specialist, Sonia Livingstone. While disproving the myth that teenagers do not care about their privacy, Boyd and Marwick examine the strategies of how teenagers reach privacy on social networks. To provide a comparison with boyd´s and Marwick´s study, I have performed qualitative research via semi-structured interviews concluding similar results as boyd and Marwick have found.

Zdrojová studie

Boyd,D., Marwick.,A. How teenagers negotiate context in social media. [online].
New Media and Society, 2014, vol.16(7), s.1051 – 1067.
Dostupné z<http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/16/7/1051.full.pdf+html>

No comments:

Post a Comment