Friday, January 15, 2016

Spirála mlčení a sociální sítě

Anotation:

In the following text I am trying to introduce one of the most important theories to the reader, in a field of media,let. That is The Spiral of Silence, A Theory of Public Opinion by a German politician Elisabeth Noelle-Neumann. Based on this theory, I am going to put one experiment, conducted by Pew Research Centre, into practice. In this research I am going to apply the mentioned problematics on expressing ourselves on social networks.


Anotace:


V následujícím textu se snažím seznámit čtenáře s jednou ze zásadních teorií v oblasti médií a to sice The Spiral of Silence, A Theory of Public Opinion neboli Teorií spirály mlčení, Teorií veřejného mínění od německé politoložky Elisabeth Noelle-Neumann. Na tuto teorii následně naváži výzkumem, který provedlo Pew Research Centre a v němž zmíněnou teorii aplikují na problematiku vyjadřování se na sociálních sítích.


Zdroje:


NOELLE-NEUMANN, Elisabeth. The spiral of silence: public opinion - our social skin. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993, xii, 269 s. ISBN 0-226-58935-8.


Lupa.cz: Sociální sítě nás ze spirály mlčení nevyvedou. HANDL, Jan. [online]. [cit. 2015-02-23]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jan-handl-socialni-site-nas-ze-spiraly-mlceni-nevyvedou/

No comments:

Post a Comment