Friday, January 29, 2016

Kyberterorismus – hrozba v éře nových médií

Abstrakt
Esej vychází z práce Jonathana Matusitze, v níž se zabývá kyberteroristickými sítěmi v souvislosti s teorií postmodernismu a z práce Elizabeth Minei ve spolupráci s Jonathanem Matusitzem, rozebírající problematiku kyberteroristických sdělení ze sémiotické perspektivy. Cílem eseje je prostřednictvím uvedených článků přiblížit fenomén kyberterorismu v prostředí nových médií a upozornit na závažnou hrozbu, které jsou v éře vyspělých technologií nuceni čelit odborníci a představitelé zemí Západu.
 
Klíčová slova: kyberterorismus, postmodernismus, kyberteroristické sítě, sémiotika, kyberteroristická sdělení, nová média, hrozba.
 
Abstract
The essay is based on Jonathan Matusitz’s paper, dealing with cyberterrorists networks in connection with the theory of postmodernism and on the work of Elizabeth Minei, discussing cyberterrorists communication in semiotic perspective. The aim of the essay is to find out the phenomenon of cyberterrorism in the new media environment, through mentioned articles and to icrease an attention of the serious modern threat.
 
Keywords: cyberterrorism, postmodernism, cyberterrorists networks, semiotics, cyberterrorists communications, new media, threat.
 
Zdrojové studie:
 
Matusitz, Jonathan; Postmodernism and Networks of Cyberterrorists. Conference Papers -- National Communication Association. 2007, p1. 27p.
 
Minei, Elizabeth, Matusitz, Jonathan; Cyberterrorist messages: A semiotic perspective. Semiotica. 2013, Vol. 2013 Issue 197, p267-281. 15p.
 
 
 
Tereza Keprtová
 
 

No comments:

Post a Comment