Saturday, January 30, 2016

Fenomén konzumace zpravodajského obsahu na chytrých mobilních zařízeních

Abstrakt

Cílem práce je zmapovat oblast konzumace zpravodajství na smartphonech a ostatních chytrých mobilních zařízeních, jakožto aktuálního fenoménu mediálního prostředí technologického světa. Práce se zaměřuje především na popsání a vysvětlení dvou výzkumných studií zabývajících se daným tématem. Dále se zaměřuje na rozpoznání, popsání a srovnání výsledků uvedených studií. Hlavní přínos práce spočívá v analýze a sumarizaci daných studií a jejich zasazení do širšího oborového kontextu.

Abstract

The aim of the study is to explore the area of news consumption on smartphones and other smart mobile devices as the current phenomenon of media environment of technological world. The work focuses primarily on describing and explaining two research studies on the topic. It also focuses on identifying and describing the results of those studies. The main contribution of this work is to analyze and summarize relevant studies and their insertion into the broader departmental context.

Zdrojové studie:

FORMAN, Chris, Jun B. KIM a Koert VAN ITTERSUM. News Media Channels: Complements or Substitutes? Evidence from Mobile Phone Usage. Journal of Marketing [online]. 2014, vol. 78, s. 97-112 [cit. 2016-01-30].

SHIM, Hongjin, Kyung Han YOU, Jeong Kyu LEE a Eun GO. Why do people access news with mobile devices? Exploring the role of suitability perception and motives on mobile news use. Telematics and Informatics [online]. 2015, vol. 32, issue 1, s. 108-117 [cit. 2016-01-30].

No comments:

Post a Comment