Saturday, January 30, 2016

Autorské pohledy na self-publishing elektronických knih

ANOTATION

This piece of work presents study of Adam Thomlison and Pierre C. Bélanger - Authors’ Views of e-Book Self-Publishing: The Role of Symbolic Capital Risk, which was published in 2015. Its main focus is aimed at e-books self publishing. The authors study advantages and disadvantages of publishing e-books by using Theory of Planned Behaviour and The Long Tail. The authors also conducted interviews with writers who published the book, trying to figure out their opinion on self-publishing.

ANOTACE

Tato práce představuje studii Adama Thomlisona a Pierra C. Bélangera Authors’ Views of e-Book Self-Publishing: The Role of Symbolic Capital Risk, která byla publikována v roce 2015 v Publishing Research Quarterly a zabývá se publikováním e-knih vlastním nákladem. Autoři zkoumají pomocí teorie plánovaného chování a tzv. dlouhého chvostu výhody či nevýhody vydávání elektronických knih vlastním nákladem (self-publishing). Autoři vedli rozhovory s několika spisovateli, kteří e-knihu vydali a zjišťovali jejich pohled na self-publishing.

No comments:

Post a Comment