Saturday, January 30, 2016

ABSTRAKT


Tato práce se zabývá relativně novým fenoménem crowdfundingu. Přesto, že se první crowdfundigové platformy objevily teprve před sedmi lety, crowdfunding se již stal zavedenou formou alternativní financování projektů pro určitá odvětví především zábavního průmyslu. V eseji je popsána historie a rozvoj komunitního financování skrze internet, opominuty nejsou ani problémy a výzvy pro jeho budoucnost. Blíže se zaměřuje na problematiku postavení přispěvatelů v procesu tvorby projektu a jeho dosavadní zkoumání. Tyto výzkumy většinou konstatují, že crowdfunding umožnil emancipaci přispěvatelů (potažmo spotřebitelů) v tržním prostředí. Závěr tvoří polemika s těmito výzkumy a je popsán pro prostor pro budoucí zkoumání.

ABSTRACTThis paper focuses on relatively new phenomenon of crowdfunding. Although first crowdfunding platforms were introduced only seven years ago, it has become well-established form of alternative way of financing for some spheres predominantly of entertainment industry. This essay includes a closer look on history and development of crowdfunding and describes problems and challenges for future. It also focuses on the status of so-called backers in the project and its researches. Those researches often conclude that crowdfunding enabled emancipation of consumers. Conclusion consists of discussion of those researches and describes areas for further research.  

Klíčové studie

GALUZSKA, Patryk, a BRZOZOWSKA, Blanka, 2015. Crowdfunding: Towards a redefinition of the artists role – the case of MegaTotal. International journal of Cultural Studies: 1 – 17.

PLANELLS, Antonio José, 2015. Video games and the crowfunding ideology: From the gamer-buyer to the prosumer-investor. Journal of Consumer Culture: 1-19.

SMITH, Anthony N., 2015. The backer–developer connection: Exploring crowdfunding’s influence on video game productionNew Media & Society. 17 (2): 198 – 214.
   

No comments:

Post a Comment