Saturday, January 30, 2016

Různé tváře check-inu

Abstrakt
Tato práce se zabývá studií Communicating Through Location: The Understood meaning of the Foursquare check-in. Ta pojednává o využívání Location-based social networks, což jsou sociální sítě využívající polohy chytrých telefonů. Ve zkoumaném článku se autor zabývá způsobem využívání služeb LSBN a to hlavně sociální sítě Foursquare. Důraz je kladen na normy okolo check-inu uživatelů a jejich koordinaci v prostoru za pomoci zmíněné aplikace. Součástí práce je i zhodnocení z pohledu aktivního uživatele zmíněné služby Foursquare.
Klíčová slova: Foursquare, check-in, sociální síť, sdílení polohy

Abstract
This paper is based on study Communicating Through Location: The Understood meaning of the Foursquare check-in, which is focused on using location-based social networks through using GPS in Smartphones. In the examined article author focuses on type of use of LSBNs with special emphasis on Foursquare. Emphasis is placed on norms surrounding check-ins of users and their coordination in space with the help of earlier mentioned application. Part of the paper is dedicated critics of the study from point of to view of active user of Foursquare.
Key words: Foursquare, check-in, social network, location sharingZdroj:

FRITH, Jordan. Communicating Through Location: The Understood Meaning of the Foursquare Check-In. Journal of Computer-Mediated Communication. 2014, 19(4), 890-905.

2 comments:

  1. wsaeopklwsaeopkl wsaeopl wsaeopkl wsaopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaepkl wsaeopkl wsaeopkl wsaopkl wsaeopkl wswsaeopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaeopkl wsopkl wsaopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaeopklwsaeopkl wopkl wsaeoopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaewsaeopkl wsaeopklwsaeopkl wsaeopkl wsaeopkl wsaeopl wsaeopkl wsawsaeopkl

    ReplyDelete