Saturday, January 30, 2016

Stará a nová média v životě vězňů
Anotace
Text se na základě studie Victorie Knight „Televize, emoce a vězeňský život“[1] zabývá otázkou přínosnosti dostupnosti médií v nápravném procesu vězeňském. Odkazovaný článek zachycuje situaci ve Velké Británii, a je tak místy komparován s odlišnou situací v České republice.[2] První část práce shrnuje poznatky Victorie Knight, část druhá je doplňuje o teoretický kontext mediálních a sociálních věd. Závěrem text zmiňuje specifickou pozici nových médií.


Abstrakt
:
Text se věnuje studii zaměřené na roli televize v penitenciárním procesu, a zejména na prožitky, které možnost sledovat televizní vysílání vězňům přináší (Victoria Knight: Televize, emoce a vězeňský život). Uvedenou studii začleňuje do kontextu mediálních a sociálních teorií a její závěry komparuje s omezeným využíváním i omezenou dostupností médií (potažmo těch nových) v českém vězeňském systému.


klíčová slova: média, nová média, internet, vězeňské diváctvo, dohled   


Abstract
:
This paper presents a study describing the relationship prisoners have with television (Television, emotion and prison life by Victoria Knight). Reflexion of the article contains references to media and social theories. Mentioned conclusions are compared with current problems in the Czech custodial establishement concerning accessibility of (new) media technologies.


Key Words: media, new media, internet, prisoner audiences, control
[1] KNIGHT, Victoria. Television, emotion and prison life: Achieving personal control. Participations. Journal of Audience & Reception Studies. Ročník 12, číslo 1 (květen 2015), s. 19-40.
[2] Některé poznámky zmíněné v textu čerpají ze studijních návštěv Věznice Pankrác.


No comments:

Post a Comment