Saturday, January 30, 2016

Crowdfunding jako forma participace fanoušků

Abstrakt

Crowdfunding je způsob financování projektů pomocí vybírání menších částek peněz od velkého množství lidí prostřednictvím specializovaných internetových platforem. Tato esej pojednává o tomto fenoménu, konkrétně o participaci fandomů na výrobním procesu produktů. Opírá se především o odbornou stať Paula Bootha s názvem Crowdfunding: A Spimatic application of digital fandom.

Abstract

Crowdfunding is is the practice of funding a project by raising monetary contributions from a large number of people, performed via specialized internet platforms. This essay deals with this phenomenom, especially with fandom’s participation in manufacturing process. The essay is based on the study conducted by author Paul Booth titled Crowdfunding: A Spimatic application of digital fandom.

Zdrojová studie 

BOOTH, P. Crowdfunding: A Spimatic application of digital fandom. New Media and Society. 2015, vol. 17, no. 2, s. 149-166.

No comments:

Post a Comment