Saturday, January 30, 2016

Reflexe ochrany soukromí na Facebooku v pojetí mladých dospělých uživatelů

Abstrakt
Esej primárně odráží výsledky americké studie z roku 2013, kterou se ve článku Privacy Management on Facebook: Do Device Type and Location of Posting Matter? pod záštitou odborného časopisu Social Media + Society zabývá studentka Komunikace na University of California Jennifer J. Suh a profesorka Komunikačních studií na Northwestern University Eszter Hargittai. V eseji prezentuji výsledky výzkumu, reflektované vlastními názory a zkušenostmi z pohledu uživatele sociální sítě Facebook jakožto jedince s právem ovlivňovat zabezpečení svého profilu. Cílem eseje je sumarizovat míru znalostí ochrany soukromí na Facebooku skrze její jednotlivé faktory, a zasadit tyto poznatky do kontextu s tematickou či odbornou literaturou z oblasti sociologie a nových médií.


Abstract

The essay primarily reflects the results of a US study of 2013, which is inquired into in an article Privacy Management on Facebook: Do Device Type and Location of Posting Matter?, published under the auspices of a scholarly journal Social Media + Society. The authors of said article are Jennifer J. Suh, a student of Communication at the University of California, and Eszter Hargittai, professor of Communication at the Northwestern University. In my essay I present the results of my own research, where my opinions and experience (as a user of Facebook eligible of managing security of my personal Facebook profile) were taken into account as well. The aim of my essay is to summarize the degree of knowledge of protection of privacy on Facebook through it’s particular factors, and to put these findings into broader context through a comparison with corresponding sociology and new media literature.


    Zdrojová studie:
HARGITTAI, E., SUH, J.J.: Privacy Management on Facebook: Do Device Type and Location of Posting Matter?Social Media + Society. 2016, January 21. [online] Dostupné z: http://sms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/1/2/2056305115612783.full

No comments:

Post a Comment