Friday, January 29, 2016

,,Cyber-cheating“ aneb Jaké jsou hranice online nevěry?

Abstract

This study attempts to capture the reality of the so-called “cyber cheating” as it follows the male and female representation of adultery on the Internet. It draws on the study of Dr. Monica T. Whitty, a cyberpsychologist working in the field of media and communications at the University of Leicester, who points out the absence of research dealing with online adultery, which, however, requires the same attention as its offline form. This is because both types can tangibly intervene in a partner relationship. There are many reasons for (not) considering the online contact of your significant other as adultery. Where to draw the symbolic boundary of online adultery is probably entirely up to us. However, various social networks encourage us to share information not only with people we know. Simultaneously, both the Internet itself, which, according to Morton Heilig, was to fulfil the idea of an alternative space, an artificial world mediating realistic experience, and the social networks are reported by users to contain their own pitfalls (anonymity, apparent unattainability of an individual, protection of privacy, etc.)

Klíčová slova: kyber-podvádění, online nevěra, nevěra na internetu, gender, projektový test

Abstrakt

Tato práce se snaží zachytit realitu tzv. ,,kyber-podvádění“, přičemž sleduje mužskou a ženskou reprezentaci nevěry na internetu. Vychází ze studie kyberpsycholožky působící
v oblasti médií a komunikace na University of Leicester, Dr. Monicy T. Whittyové, která upozorňuje na absenci výzkumů zabývajících se právě online nevěrou, jež však vyžaduje stejnou pozornost jako její offline forma. Oba dva typy totiž mohou reálně zasáhnout do partnerského vztahu. Důvodů, proč (ne)považovat online kontakt Vašeho protějšku za nevěru, je mnoho. Určit, kde je pomyslná hranice online nevěry, zřejmě závisí jen na nás samých. Různé sociální sítě však vybízejí k tomu sdílet informace nejen s lidmi, které známe. Zároveň ale samotný internet, jenž měl dle Mortona Heiliga nabývat představy alternativního prostoru, umělého světa zprostředkovávajícího realistický zážitek, a sociální sítě mají dle svých uživatelů také svá úskalí (anonymita, zdánlivá nedosažitelnost člověka, ochrana soukromí apod.).


Key words: cyber-cheating, online infidelity, Internet infidelity, gender, story-completion task

Zdrojová studie

WHITTY, M. T. The ‘Realness’ of Cyber-cheating: Men and women’s representations of unfaithful Internet relationships. Social Science Computer Review [online]. Spring 2005, vol. 23, no. 1, s. 57-67. [cit. 2016-01-28]. DOI: 10.1177/0894439304271536. Dostupné z: https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/10022/4/Realness_cybercheating_Whitty.pdf

No comments:

Post a Comment