Friday, January 15, 2016

Bezpečnost a soukromí v online prostředí z pohledu dospívajících

Abstract

Seminar work is based on research study called: "Don’t be dumb—that’s the rule I try to live by": A closer look at older teens’ online privacy and safety attitudes written by Denise E. Agosto, Professor at the Drexel University, and June Abbas, Associate Professor at the University of Oklahoma. This work deals with the question of online safety and online privacy from the point of view of teenagers aged 18 to 19, who attended background questionnaires and focus groups during April 2014. On the basis of results were defined significant attitudes about research topic included the user categorization of Meformers and Informers. 

Abstrakt

Seminární práce vychází ze studie s názvem: "Don’t be dumb—that’s the rule I try to live by": A closer look at older teens’ online privacy and safety attitudes written od autorů Denise E. Agosto, profesora na Drexel University, a June Abbas, profesorky na University of Oklahoma. Práce se zabývá otázkou bezpečnosti a soukromí v online prostředí z pohledu dospívajících ve věku 18−19 let, kteří se v dubnu roku 2014 zúčastnili dotazníkového šetření a skupinových diskuzí. Na základě výsledků byly definovány stěžejní postoje k výzkumnému tématu včetně kategorizace uživatelů na Meformers a Informers. 

Zdrojová studie

Agosto, Denise E.  Abbas, June. "Don’t be dumb—that’s the rule I try to live by": A closer look at older teens’ online privacy and safety attitudes. New Media & Society. September 2015, vol. 17, no. 8, s. 1−19. Dostupné online z databáze Sage journals: http://nms.sagepub.com/content/early/2015/09/20/1461444815606121.abstract.
No comments:

Post a Comment