Saturday, November 19, 2016

Přijímání facebookových žádostí o přátelství vede k delšímu životu. Vy sami se ale raději o žádné nepokoušejte.

Na začátku tohoto měsíce do masových médií pronikla vděčná a nezvykle pozitivní zpráva o sociální síti Facebook. „Uživatelé Facebooku mají menší pravděpodobnost zemřít,“ oznámil svým čtenářům například britský server The Independent. Co za mediální zkratkou ale stojí ve skutečnosti?

Rozruch způsobila studie autorů Williama Hobbse, Moira Burkeho, Nicholase Christakise a Jamese Fowlera s názvem „Online social integration is associated with reduced mortality risk“ publikovaná v odborném vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, který vydává americká Národní akademie věd.

Američtí vědci vzali dříve sociálními vědami ověřený fakt, že lidé s bohatými společenskými kontakty žijí déle, a pokusili se ověřit, zda stejný předpoklad může fungovat i na sociálních sítích, v tomto případě na Facebooku. Pohnutkou jim bylo přijít na to, jak si zachovat výhody pro zdravotní stav člověka plynoucí z „face to face“ komunikace (např. zdravější návyky, odolnější imunita, snížení rizika zánětů apod.) v novém kontextu virtuálního světa, kam se lidé uchylují stále častěji. James H. Fowler to přímo okomentoval slovy: "The whole reason that I’m in this game is because I want to figure out how to use social networks to make people healthier.” 

Zkoumaným vzorkem jim bylo 12 milionů profilů na sociálních sítích, které získali z veřejné databáze California Department of Public Health a u kterých porovnávali jejich online i offline sociální aktivitu po dobu 6 měsíců vzhledem k jejich pravěpodobnosti úmrtí v následujících dvou letech. Úmrtnost byla porovnávána mezi „facebookovou populací“ a celkovou populací státu Kalifornie. Parametry jako věk, rasa a gender byly samozřejmě také zohledňovány při porovnávání.

Výsledek?

Uživatelé Facebooku měli o 12% menší pravděpodobnost úmrtí než neuživatelé. Přičemž „facebookáři“ znatelně méně umírali na infekce, cukrovku, kardiovaskulární nemoce, mrtvici, nemoce jater a byli méně vražděni, než lidé nepoužívající Facebook.

Ohledně aktivity uživatelů sociální sítě Facebook zjistili, že ti, kteří často přijímají žádosti nových přátel, mají nižší riziko úmrtnosti. Paradoxně tu ale není žádná jistota dlouhověkosti pro ty, kteří taková online přátelství iniciují."This finding … suggests that public health interventions urging people to go out and try to make more friends may have no effect on health,” komentoval tento smutný fakt James H. Fowler pro New York Magazine. Tudíž si máme myslet, že hledání nových přátelství zdraví nezlepší, ale častý kontakt s nimi ano? Vůbec nejnižší riziko úmrtnosti totiž měli uživatelé s vysokou mírou offline společenských interakcí a spíše průměrnou četností online interakcí.

Zajímavostí také je, že s nižším rizikem smrti jsou spojené s činnostmi jako publikování a sdílení fotografií. U pouhého chatování přímá úměra neplatila. Nejzdravější jedinci výzkumu byli v posílání zpráv spíše vlažní. Tento fakt byl vysvětlen vcelku logicky tak, že uživatelé publikující více fotek netrpí kritickými zdravotními problémy, které by jim v tom bránily.

Vědci z univerzity Berkeley tedy neposlali do světa zprávu, abychom přijímali žádosti každého fiktivního uživatele, který nás požádá, nýbrž že máme často vídat své současné přátele a pro jistotu neomezovat jejich nárůst odmítáním „friend requests“.

Dobrou zprávou také je, že na Facebooku máte o 12% vyšší pravděpodobnost, že do dvou let nezemřete.Pro statistické modely, metodiku výzkumu a závěry studie navštivte přímo stránky PNAS: http://www.pnas.org/content/113/46/12980.full


Další odkazy:

No comments:

Post a Comment