Sunday, November 20, 2016

To nejlepší z pražské konference News Impact Summit aneb jak využít potenciál internetu v žurnalistické praxi

V polovině října se v Praze uskutečnil News Impact Summit organizovaný European Journalism Centre (EJC), Google News Lab a Sourcefabric. Ústředním tématem této konference bylo „Digital Journalism Practise: Social Media, Data and Best Way to Tell Stories“ a jak už téma konference napovídá, řečnící hostům představili ty nejlepší způsoby, jak využít sociální média a data journalism pro žurnalistickou praxi. Právě tento blog se bude věnovat užitečným nástrojům a tipům, které byly na konferenci představeny.  

O změnách v žurnalistické praxi ve své knize Žurnalistika a společnost hovoří také Denis McQuail. Poukazuje na revoluci v komunikaci a užívání nových médií, díky kterým se otevřel přístup do online sítí, rozšířila se možnost produkce, distribuce zpravodajských obsahů a zejména se objevil potenciál v interakci mezi žurnalisty a publikem. Tím se stírá tradiční jednostranný přenos u tištěných a vysílacích médií. Právě o důležitosti komunikace s publikem na sociálních sítích na konferenci hovořil Kritsanarat Khunkham z německého Die Welt, který zdůraznil, že žurnalisti by neměli jen publikovat příspěvek a jít pryč, ale měli by si číst komentáře a reagovat na ně. Zmínil také, že je dobré reagovat i na trolling, protože tím, že se reaguje, počet trollů ubývá. Fanouškům Die Welt se jejich reakce tak líbí, že dokonce jeden z nich založil Facebook stránku, kde sdílí ty nejlepší.

O tvorbě obsahu a komunikaci na sociálních sítích mluvila Denise Law z The Economist. Účastníkům konference doporučila říkat NE na následující návrhy a nepovažovat je za pádné důvody: 
 • „Dělá to každý“
 • „Naše konkurence to dělá“
 • „Protože bychom měli“
 • „Protože lidi to budou chtít“
 • „Protože musíme“
 •  „Protože si myslím, že je to dobrý nápad“

A následně ukázala pár tipů, jak na sociální sítě, nejen pro novináře:
 • Znát svoje publikum
 • Určit problémy, které mají být vyřešeny
 • Šít obsah na míru publiku a různým platformám
 • Spolupracovat s ostatními týmy
 • Podpořit hypotézy daty


Jeden zajímavý nástroj pro tvorbu videí pro sociální sítě představil Dan Williamson z Wochit. Stejnojmenný nástroj používají v americkém CBS, USA Today, španělské Televisa, německém ProSieben a v mnoha dalších mediálních domech. Wochit je jednoduchý, rychlý a intuitivní nástroj, díky kterému se dá v krátkém čase připravit profesionální video pro sociální sítě. Ve videu se dá kombinovat obrazový materiál (videa, obrázky, info grafiky) s texty, nebo uživatelskými tweety. Wochit disponuje širokou knihovnou videí, obrázků a info grafik které se tak dají propojit s vlastním obsahem. Z široké škály editovacích nástrojů stojí také za zmínku optimalizace rozměru videa pro různé sociální sítě, a to Twitter, Facebook, Instagram nebo Snapchat. Například za říjen bylo vytvořeno téměř 17 tisíc videí a ta byla sdílena více než 3 milionkrát.

Z BBC News na konferenci mluvila Amanda Farnsworth, která má na starosti komunikaci vizuálního obsahu. Její tým tvoří grafiky a motion grafiky jak pro zpravodajství BBC, tak pro online. Ve své přednášce představila několik nástrojů a projektů, na kterých s týmem pracovala, jako například class calculator, webová aplikace, která dotazovaného po zodpovězení několika otázek  zařadila do jedné společenské vrstvy. Farnsworth také realizovala projekt, ve kterém sledovali pomocí kamer toulavé kočky v jednom sousedství a z dat poté vytvořili mapu nejnavštěvovanějších míst těchto koček. Ať už se jedná o lidi nebo kočky, data jsou klíčem k vizuální stránce reportáže.


McQuail upozorňuje na potenciální stinné stránky internetu a sociálních médií, jako například deprofesionalizaci žurnalistiky, menší odpovědnost žurnalistiky, nové formy vědomostních propastí, nižší důvěru v online zprávy a jejich nižší spolehlivost nebo rostoucí komercionalizaci a povrchnost obsahu. Nicméně pokud budou žurnalisti využívat sociálních sítě a internet podobně jako Denise Law, Amanda Farnsworth nebo Kritsanarat Khunkham, tak není třeba se tak obávat.

Zdroje:
[1] MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Přeložil Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, přeložil Roman HÁJEK, přeložil Marta CHROMÁ. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3093-9.

No comments:

Post a Comment