Sunday, November 20, 2016

Smrt na sociální sítiSociální síť Facebook v dnešní době využívá více než jedna miliarda uživatelů. Lidé zde sdílejí podstatnou část svých životů od politických názorů přes hudební vkus či cestovatelské zážitky po rodinné události a obsahy svých talířů. Jistě se shodneme, že na tomto piedestalu moderní společnosti můžeme najít záznamy o všech aspektech života 21. století, k němuž patří i smrt. Mnoho facebookovských účtů (podle odhadů až 8000) tak denně celkem přirozeně přichází o své majitele. Sociální síť však nebyla na takové události do nedávné doby připravena. Nyní přicházejí vývojáři Facebooku s převratnou změnou a zavádějí oficiální možnost aktivace posmrtného módu profilu po úmrtí majitele.

Vztah k zemřelým, pohřbívání a obecně rituály spojené s koncem života již od počátku lidské existence definovaly jednotlivé kultury a společnosti1. V souvislosti s možností oficiálního úmrtí i v prostředí Facebooku se tak uvažuje o vzniku obrovského virtuálního hřbitova moderního věku. Pokud by se totiž v budoucnosti stalo pohřbívání na Facebooku plošně přijímaným standardem, ocitá se možná nyní naše společnost a kultura, plná mezilidských vazeb vycházejících právě ze sociálních sítí, na prahu nové epochy.

Na Faceboku je ale registrováno i velké množství neaktivních uživatelů. Správa sítě jejich profily nijak neoznačuje, neskrývá ani nemaže a stejně tak nemaže ani profily zesnulých, které od těch neaktivních ve své podstatně nerozeznává a rozeznat nemůže. Navíc dosud neexistovala žádná oficiální cesta, jak profil zemřelého nahlásit.

V roce 2015 se ale našlo významně velké množství pozůstalých, kteří sociální síť žádali o přístup na profil svých blízkých, proto Facebook zavedl možnost takzvaného zvěčnění účtu. Profily nebožtíků jsou pak označeny a nadále uchovávány coby památný virtuální prostor, kde mohou lidé zemřelého uctívat a vzpomínat na něj podobně jako na skutečném hřbitově. Jistou výhodou pak zcela jistě je, že „hrob“ v prostředí sociální sítě mohou široké řady pozůstalých navštívit kdykoliv a odkudkoliv.

Vznik zvěčnělého účtu na Facebooku tak vlastně otevírá nové možnosti kolektivního vzpomínání a nabízí možnou novou podobu posmrtného obřadu2, nikomu již nebudou překážet nároky na mobilitu. Pozůstalí se již nebudou muset na účelem uctění památky zesnulého nutně scházet na jednom místě ve stejném čase (i když si nemyslím, že by v blízké budoucnosti oficiální pohřby, jak je dosud známe, vymizely). Kdokoliv bude moci na posmrtný profil nahrát jakýkoliv textový nebo vizuální obsah a podělit se tak s ostatními truchlícími o své zážitky a vzpomínky.

Zvěčnění účtu zemřelého je pro Facebook primární volbou. Při nahlašování úmrtí má však pozůstalý možnost správě sítě sdělit, co si původní majitel účtu přál, aby se s jeho profilem po smrti dělo. Druhou možností po zvěčnění je trvalé odstranění účtu. Žádost o zvěčnění či odstranění účtu lze provést prostřednictvím speciálního formuláře s pomocí adekvátní dokumentace. Facebook vyžaduje nahrání úmrtního listu nebo parte. Zvěčněný profil může spravovat kontaktní osoba, jež má možnost na profil napsat příspěvek a jménem zesnulého sdělit jeho okolí poslední zprávu či informace o posmrtném obřadu. Kontaktní osoba ale nemá možnost obsah profilu jakkoliv zpětně editovat, mazat obsah či přátele. Profil bude označen labelem „vzpomínáme“ a nebude se dále zobrazovat na veřejných místech, síť nebude ostatní upozorňovat na narozeniny a ani jej nebude zařazovat do kategorie „lidé, které možná znáte“.

Facebook není zdaleka jedinou masově používanou sociální sítí, která se musí potýkat s faktem smrti svých uživatelů. Deaktivaci účtu zemřelých nabízí i Twitter, Instagram nebo LinkedIn. Vždy je však nutno doložit doklad o úmrtí a osoba, která o deaktivaci žádá, se musí prokázat coby rodinný příslušník.

Na konec článku ještě přidám poněkud "creepy" zajímavost. Pokud by se v budoucnu Facebook potýkal se stagnací růstu počtu nových uživatelů (a podle zdrojů by se to mohlo stát, jelikož je možné, že tato síť už nebude pro další generaci trendy), mohl by už v roce 2065 převýšit počet zesnulých uživatelů počet těch aktivních3. Z nejrozsáhlejší sociální sítě dneška by se tak mohl podle odhadů stát v na konci tohoto století tichý hřbitov.

Zdroje:
1.      1. MURPHY, R. F. Úvod do sociální a kulturní antropologie. Přel. H. Červinková, 2. vyd. Praha: SLON, 2004. 268 s. Přel. z: Introduction to Cultural and Social Antropology. ISBN 80-86429-25-3.
2.       2. GENNEP, A. van Přechodové rituály Systematické členění rituálů. Přel. H Beguivinová, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 201 s. Přel. z:Les rites passage, Étude systematique des rites. ISBN 80-7106-1786.
3.       3. http://www.thedigitalbeyond.com/2016/01/972000-u-s-facebook-users-will-die-in-2016/

Další odkazy:

No comments:

Post a Comment