Sunday, November 20, 2016

Pokémon Go naznačil možnosti rozšířené reality!V dnešní konzumní době a spotřebitelské společnosti se firmy snaží zákazníkům prodat co nejvíce zboží a co nejvíce jim porozumět, neboť se domnívají, že personalizované nabídky zboží a služeb mají u spotřebitelů větší šanci na úspěch. Samozřejmě se snaží využít nových technologií ve svůj prospěch, neboť musejí jít s dobou a vyjít vstříc zákazníkům, kteří jsou čím dál častěji „online“. Základem jsou ověřené věrnostní programy, které slouží k získání co možná největšího množství informací o zákazníkovi, aby mu firmy mohly zasílat nabídky „šité na míru“. Proto je dnes standardem, že jsme o akční nabídce našich oblíbených výrobků nebo o mimořádné slevě informováni emailem nebo zprávou sms na mobilní telefon. V České republice má nejpropracovanější věrnostní program firma Tesco, pečlivě analyzuje data získaná z našich nákupů a jednou za čtvrtletí zasílá zákazníkům výhodné nabídky na výrobky, které nejčastěji kupují. Na přednášce odborníka, který pracuje pro Tesco, jsem se dozvěděl, že si budoucnost představují tak, že podle změn v našem nákupním chování oproti normálu rozeznají, které výrobky budeme potřebovat v budoucnu a pošlou nám na ně nabídku. Například, že podle jiného složení nákupu v košíku poznají podle algoritmů, že se ženě mění chutě a bude zřejmě těhotná – nabídnou jí tak drogistické zboží skoro dříve, než sama zjistí, že tomu tak je. Nuž, snad je tato doba ještě daleko.
Ale zpátky k věci a vlivu přelomové hry Pokémon Go, která v létě tohoto roku během několika dní až týdnů pobláznila desítky milionů lidí po celém světě. Hlavní novinkou této hry oproti ostatním bylo využití rozšířené reality (RR). Hráč potřeboval mobilní telefon s kamerou a připojením na internet, po spuštění hry se načetla jeho poloha na mapě a na displeji svého telefonu viděl reálné okolní prostředí (snímané kamerou) podle natočení telefonu, s tím rozdílem, že do tohoto reálného prostředí byli zakomponováni pokémoni. Lidé museli procházet po městě nebo přírodě, aby měli šanci, že se jim v „reálném“ prostředí objeví nový „fiktivní“ pokémon, kterého budou moci ulovit. Přestože hlavní vlna masivního hraní Pokémon Go již opadla, stále je to zábava velkého počtu lidí. Avšak obchodnímu prostředí tato hra naplno ukázala možnosti RR promítané na displejích mobilních telefonů. Vyrojilo se mnoho hypotéz, jak by se dala RR využít pro obchodní účely, ale nejideálněji by si obchodníci představovali využití asi tak, že půjdeme po ulici nebo chodbou nákupního centra kolem obchodů a na displeji telefonu nám budou vyskakovat osobní nabídky konkrétního obchodu. Další úrovní je stejný princip, ale již uvnitř určitého obchodu, kdy by se nám z oddělení kabátů zobrazila nabídka kabátu podobného tomu, který jsme si zakoupili v minulém roce a z oddělení kalhot zpráva upozorňující na nový model našeho střihu a velikosti. Tyto předpoklady mají i jistá omezení, neboť bychom museli mít zřejmě zapnutou nějakou aplikaci, která by dávala najevo, že máme chuť nakupovat a příchozí nabídky nás nebudou obtěžovat. Dalším problémem RR je rychlé vybíjení baterie telefonu, ale firmy již pracují na optimalizaci využití energie z baterie. Dalším technologickým problémem je přesnost polohy, v horizontální rovině je přesnost poměrně veliká, nicméně ve vertikální rovině jsou při určení polohy značné nepřesnosti, zvláště pokud se člověk nachází uvnitř budov. Ale i na tomto technickém problému se pracuje a již je testována technologie přesného určení polohy uvnitř budov a i ve vertikální rovině. Doba nakupování s využitím RR tak není možná tak daleko, jak by se mohlo zdát, na což se už připravují i obchodníci, kteří chtějí zákazníkovi nabídnout rady při nakupování a nové zážitky. Například marketingová specialistka obchodu Zoot.cz v rozhovoru řekla: „Představte si, že půjdete kolem Výdejny a místo Pokémona vám ukážeme tři perfektní kousky právě pro vás, co máme zrovna na skladě. Tapnutím je rezervujete a dojdete si je vyzkoušet. Ale těch scénářů je spousta.“.
Pokud budeme možnosti RR nahlížet z pohledu teorií, nabízí se řada možností. Podle Jenkinse a jeho konvergence kultury bychom mohli říci, že se jedná o neustálou konvergenci telefonu a jeho funkcí, která má vliv na fungování společnosti. Nejdříve byl telefon pevný a sloužil ke komunikaci pomocí řeči (pokud pomineme jeho předchůdce telegraf, a další předchůdce – kouřové signály a podobně), poté byl zbaven drátu a stal se mobilním, přičemž získal i funkci posílání textových zpráv (sms). Neustálým vývojem se telefon zdokonaloval (konvergoval) a pořád získává nové a nové funkce. Dnes ho již někteří uživatelé používají více za jiným účelem, než ke komunikaci, ke které byl a stále je primárně určen (například sledují filmy, čtou zprávy nebo poslouchají hudbu. Naopak podle Williamse a vlivu technologií na společnost se dá problematika RR nahlížet jak ze strany technologického determinismu, že RR je novou technologií, která mění zaběhnuté pořádky obchodu a nutí k vývoji technologií (viz výše), nebo že se jedná o nástroj obchodníků, kteří jej podporují za účelem razantních změn v návycích nakupování, které chtějí vyvolat u zákazníků, v tomto případě by se jednalo o sociální konstruktivismus. Ať už je tomu tak, či naopak, RR v oblasti nakupování se zřejmě nevyhneme a jaké mánie nás možná čekají letos naznačila hra Pokémon Go.

Odkazy:

Jan Žížala

No comments:

Post a Comment