Sunday, November 20, 2016

Facebooková zeď jako nepřítel demokracie a její vliv na americké prezidentské volby

Tento článek se věnuje tématu filtračních bublin a falešných zpráv na sociální síti Facebook. Hlavní důraz je kladen na roli těchto jevů při nedávné volbě prezidenta USA, neboť mnoho novinářů označilo tento relativně nový fenomén za jeden z primárních důvodů, pro které byl - dá se říci nečekaně a oproti všeobecnému očekávání - zvolen kontroverzní kandidát Donald Trump.

Internet je často označován za demokratizující prvek médií, neboť může hrát velkou roli pro nedostatečně zastoupené či přehlížené skupiny žijící například v autoritářských režimech. Tam představuje nezávislou alternativu k pevně ovládaným a kontrolovaným médiím. Dle Yochai Beklera umožňuje sestavování agendy “zdola nahoru”, obecný přístup k informacím a svobodu bez vládních zásahů, neboť různé formáty síťové veřejné sféry poskytují každému možnost mluvit či zkoumat fakta bez nutnosti přístupu k hlavním mediálním zdrojům. Internet zároveň zastupuje jakousi rozdílnost názorů a ve chvíli, kdy lidé cítí, že jejich političtí zástupci nefungují dle jejich představ, obrací se k internetu, kde hledají ty, kteří zastávají stejné názory. Společně s dalšími pak formují (často nesouhlasná) seskupení.
Nové technologie jsou dnes přístupné všem a mohou být mnoha způsoby využity k ovlivnění veřejné agendy. Z nedávných výzkumů (např. Vyacheslav Polonski a jeho článek o Brexitu) víme, že posílený kontakt s těmi, kteří sdílejí podobné názory, upevňuje naši víru a posouvá hranice toho, kam až jsme ochotní v naší podpoře zajít. Propůjčuje nám jakousi “skupinovou identitu”, která nám umožňuje dělat věci, které jsme před tím považovali za nemyslitelné.

Facebook spojil stoupence stejného názoru a daroval jim platformu daleko nad rámec největších mediálních organizací, neboť jim dovolil se aktivně organizovat i mimo tradiční stranické struktury a nahradil tak klasické databáze, které jsou při volbách často využívány. Facebooková zeď byla na internetovém serveru Mashable označena za “zamotanou směs bizarních lží a zastaralých informací, které jsou použity jako munice k tomu, aby na sebe lidé vzájemně křičeli.” Dle Damona Berese však hlavní problém tkví především v tom, že jsou zde dávány na stejnou úroveň legitimní zprávy z informačních agentur s propagandistickými články či trolly. Na první pohled se na facebookové zdi tyto články jeví jako stejné.
Při volbě v USA bylo mnoho z aktivních voličů ovlivněno lživými články a dezinformacemi, které si přečetli na internetu. Server BuzzFeed přinesl článek o mladých lidech z Makedonie, které takové psaní živí. V článku uvádí, že více než 100 amerických politických webů bylo zaregistrováno jen v jedné makedonské vesnici Veles. Autoři těchto falešných stránek přišli na to, že tím nejlepším způsobem, jak zvýšit návštěvnost (a tedy i zisk z reklamy, který je často primárním důvodem této činnosti), je sdílení politických příběhů. Facebook se stal platformou, která je přímo stvořená k aktivnímu a účelnému sdílení lživých zpráv, neboť má predispozice k jejich rychlému šíření.

Sekce Trending ukazovala i několik hodin po zvolení amerického prezidenta témata spíše bulvárního charakteru

Je důležité také zmínit aktuální úpadek klasického modelu masových médií a vzestup personalizovaného obsahu, který se na nás valí ze všech sociálních sítí. Termín “filter bubble” v překladu znamená, že člověk žije v bublině, ve které je těžké najít zprávy, se kterými by nesouhlasil. Větší rozmanitost a dostupnost digitálního obsahu znamená, že si lidé běžně vybírají pouze obsah, který odpovídá jejich vlastnímu pohledu na svět. Částečně to může být také tím, že jsme na sociálních sítích spojeni pouze s lidmi, kteří sdílejí podobné názory. Ačkoliv se často opakuje, že elity formují obsahy a tedy i veřejný názor, ocitáme se dnes také v prostředí, které je tvořeno naším vlastním rozhodnutím - co a koho budeme sledovat. Tímto způsobem ještě více posilujeme naše existující názory, což je nezdravé pro existenci demokratického diskurzu. A zatímco sociální sítě jako Facebook či Twitter mají moc nás vystavit politicky odlišným stanoviskům, filtrační bubliny jsou ve skutečnosti tvořeny právě díky personalizaci a speciálním algoritmům těchto platforem, které jsou založeny na našich sociálních spojeních a dříve vyjádřených myšlenkách.

Wall Street Journal přinesl několik variant vizualizací facebookové zdi podle toho, co my sami chceme slyšet a číst

Facebook má dnes přes 1.18 bilionu aktivních uživatelů denně, přičemž 6 z 10 lidí získává zprávy ze sociálních sítí. Ve chvíli, kdy spojíme lživý obsah a filtrační bubliny, můžeme dojít k myšlence, že Facebook vlastně destabilizoval žurnalistiku, a to především skrze šíření dezinformací a za pomoci algoritmu, který vybírá, jaké články získají větší pozornost či umístění na zdi. Dalo by se říci, že Facebook získal funkci editora. Po uveřejnění výsledku voleb začalo mnoho odborníků volat po tom, že by Facebook měl být považován za opravdovou mediální firmu a mít větší zodpovědnost k obsahu, který prezentuje. Firma však oponovala, že se jedná o technologickou platformu, která v žádném případě nenese zodpovědnost za to, co je na ní sdíleno ze strany uživatelů. Jedná se pouze o distributora těchto zpráv.

Vznik každého nového média přináší běžným občanům nové způsoby, jak být slyšen a bojovat za své názory. Zároveň však znepokojuje staré mocenské síly, které byly závislé na předešlé mediální struktuře. Ještě donedávna byla televize považována za technologii, která změnila způsob politické kampaně, a to již v 60. letech 20. století. Dnes jsme svědky toho, jak se ze sociální sítě Facebook stává další hráč v politickém boji a jak pomalu končí období jakési stability a alespoň částečné předvídatelnosti. Ať už Facebook přispěl či nepřispěl ke zvolení Donalda Trumpa prezidentem, jedná se o důležité téma, kterým se bude třeba do budoucna více zabývat, a to především s ohledem na moc a velikost publika, na které má tato sociální síť nezpochybnitelný vliv.Zdroje:
  1. http://www.niemanlab.org/2016/11/the-forces-that-drove-this-elections-media-failure-are-likely-to-get-worse
  2. https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo [citováno dne 18.11.2016]
  3. https://www.weforum.org/agenda/2016/08/the-biggest-threat-to-democracy-your-social-media-feed/http://nymag.com/selectall/2016/11/donald-trump-won-because-of-facebook.html [citováno dne 18.11.2016]
  4. http://mashable.com/2016/11/10/facebook-kill-news-feed-trump/?utm_cid=mash-com-fb-socmed-link#5tPtW5l9.mqw [citováno dne 18.11.2016]
  5. http://www.independent.co.uk/news/business/news/facebook-fake-news-secret-task-force-employees-unit-donald-trump-us-elections-a7418066.html [citováno dne 18.11.2016]
  6. http://newsroom.fb.com/company-info/ [citováno dne 18.11.2016]
  7. https://techcrunch.com/2016/05/26/most-people-get-their-news-from-social-media-says-report/ [citováno dne 18.11.2016]
  8. https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/11/17/facebook-fake-news-writer-i-think-donald-trump-is-in-the-white-house-because-of-me/ [citováno dne 18.11.2016]
  9. http://graphics.wsj.com/blue-feed-red-feed [citováno dne 18.11.2016]
  10. http://www.independent.co.uk/news/business/news/facebook-fake-news-secret-task-force-employees-unit-donald-trump-us-elections-a7418066.html [citováno dne 18.11.2016]No comments:

Post a Comment