Sunday, November 20, 2016

Žijeme v informační bublině?

Personalizace internetu a „filter bubbles“

Personalizaci lze jednoduše definovat jako možnost přizpůsobit webovou stránku potřebám uživatele – ať už s jeho vědomím či bez. Personalizace internetu určitě není novým trendem, v posledních letech se však její míra zvyšuje a jejích možností využívá stále více webových stránek a mobilních aplikací. Naprosto běžná je personalizovaná reklama, na hlavní stránce YouTube se nám zobrazují dříve přehrávaná videa, na Facebookové zdi vidíme příspěvky pouze od některých přátel, seznamovací aplikace vyhledávají potenciální partnery podle nastavení našich preferencí (a samozřejmě algoritmů aplikace), při hledání ubytování či letenky se každému může zobrazit jiná cena. Právě vyhledávání na internetu je specifickou oblastí personalizace. Zatímco před několika lety přinášely vyhledávače všem uživatelům stejné výsledky, dnes dostane každý uživatel výsledky více či méně odlišné, založené na jeho předchozí aktivitě na internetu. 

Google začal personalizovat výsledky vyhledávání v roce 2009. Nezáleží na tom, jestli je uživatel přihlášen či nikoliv. Personalizace ovlivňuje pořadí a zobrazování výsledků vyhledávání na základě předchozí činnosti nejen ve vyhledávači, ale například také na sociálních sítích. V potaz jsou brány také další faktory jako demografické údaje, typ zařízení, den a čas, klikání na reklamy, návštěvnost webu, informace o poloze ad. Personalizace vyhledávání se dá samozřejmě do jisté míry omezit nastavením prohlížeče, nelze jí však eliminovat úplně.


Najdou se uživatelé, kteří se personalizaci vší silou brání (blokují ukládání cookies, nechtějí se registrovat na weby), většina uživatelů si jí však příliš neuvědomuje, nebo – lépe řečeno – o ní moc nepřemýšlí. Při prohlížení webu, u kterého si uživatel neuvědomuje, že je mu přizpůsoben, pak může mít pocit, že stejný obsah vidí všichni. Naproti tomu některé stránky, které jsou na personalizaci obsahu i vzhledu přímo založeny, se těší velké oblibě. Uživatel má pocit výjimečnosti, pomocí stránky si může „vytvářet vlastní identitu“. Mezi takové weby patří například Amazon nebo hudební aplikace Spotify. Na Amazonu se uživateli po přihlášení zobrazí domovská stránka, založená na jeho přáních a nákupní historii. Aplikace Spotify zase ukládá a přehrává hudbu, která se uživateli líbí, a navíc pomáhá najít nové interprety i skladby, které souvisí s tím, co uživatel zrovna poslouchá. Vytváří tak hudební „seznam“ přesně podle jeho vkusu. 


Vraťme se ale k negativním jevům provázejícím personalizaci. Kromě obav o zneužití osobních informací je to zejména „filtrování“ obsahu, se kterým se na internetu setkáváme. Je logické, že pokud vidíme pouze ten obsah, který jsme si sami vybrali, nebo nám byl vybrán, velké množství obsahů zůstává mimo naše zorné pole, mimo naši „bublinu“.

Eli Pariser hovořil v roce 2013 v rámci konference TED Talks o „filter bubbles“. Podle něj se každý z nás při užívání internetu nachází ve svojí vlastní bublině a vidí pouze obsah, který vidět chce, nebo který se mu zobrazuje na základě předchozího chování. Do naší bubliny se tak dostane pouze velmi omezené množství informací, zbytek zůstane mimo ní. Pariser upozorňuje na to, že personalizace zdaleka není záležitostí pouze Facebooku nebo Googlu, ale je zaváděna i v rámci zpravodajských serverů (jako jsou například Yahoo News, New York Times ad.). Problémem personalizace je, že my nerozhodujeme o tom, co se do naší „informační bubliny“ dostane a nevidíme to, co se do ní nedostalo. Omezení kvalitního přísunu informací může představovat problém nejen pro jednotlivce, ale i pro demokracii. Na video se můžete podívat zde: 


"A squirrel dying in front of your house may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa." (Mark Zuckerberg)
_____________________________________________________________
Zdroje

BJAČKOVÁ, Barbora. Vyhledávání informací na internetu a jeho trendy a směry. Praha, 2013-08-06. 110 s., 3 s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

MACHAČ, Marek. Nejnovější UX výzva: Personalizace webů a aplikací. Interval.cz. 2016 [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: https://www.interval.cz/clanky/personalizace-webu-a-aplikaci/.

ADAMS, Paul. Design futures 2: Personalization and the new product canvas. Intercom.com. 2014 [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: https://blog.intercom.com/design-futures-2-personalization-and-the-new-product-canvas/

TED. Eli Pariser: Pozor na internetové „informační bubliny“. www.ted.com. 2013 [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=cs

No comments:

Post a Comment