Thursday, June 6, 2013

Kreativní strategie ve virálních reklamách a jejich apelyTato esej se zabývá článkem Guye J. Golana a Liora Zaidnera na téma kreativních strategií ve virální reklamě. Virální reklama je jedním z nejnovějších fenoménů online reklamního průmyslu. Studie, které se věnuji, poskytuje „první empirický výzkum virtuální reklamy. Využívá Taylorovo kolo šestidílné strategie poselství (Taylor’s Six-Segment Message Strategy Wheel).“ Analýza obsahovala analýzu 360 virální reklam, která ukázala, že inzerenti stavěli svá poselství v reklamách zejména na individuálních apelech zaměřených na ego, která byly založeny hlavně na humoru a sexualitě. Studii také porovnám s výzkumem Portera a Golana, který analyzoval přes 250 virálních reklam s cílem identifikovat rozdíl mezi podstatou reklamního obsahu v různých médiích.
Zdrojová studie:

GOLAN, Guy J., ZAIDNER, Lior. Creative Strategies in Viral Advertising: An Application of Taylor’s Six-Segment Message Strategy Wheel. Journal of Computer-Mediated Communication. 2008, vol. 13, issue 4. S. 959-972. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2008.00426.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2008.00426.x.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2008.00426.x/full


Tereza Pavlíková

No comments:

Post a Comment