Thursday, June 27, 2013

Problém hazardu na internetu: důsledky pro politiku internetových hazardních her v severní Americe


Tato esej je založena na studii Roberta J. Williamse a Roberta T. Wooda s názvem Problem gambling on the internet: implications for internet gambling policy in North America”. Cílem této studie je analyzovat hazard na internetu v severní Americe a Kanadě. Předmětem bylo pomocí online průzkumu zjistit charakteristiky online hráčů a vztah mezi internetovými online kasiny a vznikem patologické závislosti na hazardu. Na základě výsledků Williams a Wood vyvodily závěry o přístupu jednotlivých vlád k politice hazardu na internetu.


Zdroj:
WOOD, Robert T. a Robert J. WILLIAMS. Problem gambling on the internet: implications for internet gambling policy in North America [online]. Media, Culture & Society. June 2007, vol. 9, s. 520-542 [cit. 2013-06-27]. DOI: 10.1177/1461444807076987. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/9/3/520.abstract

No comments:

Post a Comment