Sunday, June 30, 2013

Metadata jako nástroj komodifikace digitální hudby


Tato práce se zabývá rolí metadat v procesu komodifikace digitální hudby. Vychází ze studie Making music behave: Metadata and the digital music commodity Jeremyho Morrise a představuje metadata jako integrální součást digitálních hudebních obsahů. Kromě případových studí databází metadat se zabývá také uživateli a jejich rolí při budování komoditního charakteru digitální hudby. Zasazuje metadata do souvislosti s konceptem dvojí role uživatelů při produkci a užívání obsahů a porovnává různé názorové proudy, které se participační rolí uživatelů zabývají. V kontextu metadat digitální hudby a uživatelsky generovaného obsahu se zabývá také krátkou případovou studií sociální sítě Last.fm, jejíž struktura je na využívání metadat do značné míry založená.

Zdrojová studie: MORRIS, Jeremy W. Making music behave: Metadata and the digital music commodity. New Media & Society. 2012. vol. 14, no. 5, s. 850-866.

No comments:

Post a Comment