Sunday, June 30, 2013

Minoritní médiaAnotace

Esej se zabývá studií Marka Deuzeho Ethnic media, community media and participatory culture. Jak název eseje napovídá, klíčovým tématem jsou etnická, menšinová, komunitní a diasporní média v kontextu teorie konvergence kultury Henryho Jenkinse. Deuze se snaží zasadit téma do širšího společenského rámce a udává příklady z amerického a holandského prostředí. V eseji kladu důraz na kritické zhodnocení studie a v závěru se pokusím aplikovat ji do českého prostředí na příkladu vybrané etnické skupiny.

Klíčová slova: Deuze, Jenkins, konvergence kultury, minoritní média, multikulturalismus, konzumace médií

Studie:

DEUZE, Mark. Ethnic media, community media and participatory culture  [online]. Červenec 2006, [cit. 2013-06-26]. Dostupné z www: <http://jou.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/7/3/262.full.pdf+html>.


Zuzana Baláková

No comments:

Post a Comment