Thursday, June 20, 2013

Milostné aktivity v kyberprostoru a jejich převedení do reálného života na příkladu online seznamky howaboutwe.com a mobilní aplikace Singles around me

Práce se zabývá principy milostných aktivit v kyberprostoru a riziky jejich převedení do reálného života. První část vychází z článku Flirting On and Offline od Aarona Ben-Ze'eva, představuje charakteristiky jednotlivých aktivit a rovněž odhaluje uživatelskou motivaci k jejich vykonávání.

Pro nalezení vhodného partnera pro tyto milostné záležitosti jsou v některých případech využívány online seznamky, na které se zaměřuje druhá část práce. Ta je založena na poznatcích ze studie Managing Impressions Online: Self-Presentation Processes in the Online Dating Environment od Nicole Ellison, Rebeccy Heino a Jennifer Gibbs a odhaluje strategické principy tvorby vlastních profilů, ale i hodnocení reprezentací druhých.

Díky podstatě navázaných online vztahů, může u partnerů dojít k touze transformovat pouto do reálného světa, což s sebou nese rizika popsaná opět prostřednictvím článku od Aarona Ben-Ze'eva. Složitost tohoto převedení se následně stala inspirací pro poslední část práce, která navrhuje nástroje pro alternativní způsoby seznámení, jež více propojují kyberprostor s realitou. Jedním z nich je online seznamka howaboutwe.com a druhou mobilní aplikace Singles around me.

Zdrojové studie:
BEN-ZE'EV, A. Flirting On and Offline. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2004, vol. 10, n. 1. [online]. Dostupné z: databáze SAGE journals


ELLISON, N.; HEINO, R.; GIBBS, J. Managing Impressions Online: Self-Presentation Processes in the Online Dating Environment. Journal of Computer-Mediated Communication, 2006, vol. 11, n. 2. [online]. Dostupné z: databáze Communication & Mass Media Complete

No comments:

Post a Comment