Saturday, June 29, 2013

Užití krátkých textových zpráv ve sdíleném fyzickém prostoru

Stěžejním tématem této seminární práce je užívání krátkých textových zpráv (SMS) ve sdíleném fyzickém prostoru. Práce je založena na studii norského akademika Aksela H. Tjora - Invisible Whispers: Accounts of SMS Communication in Shared Physical Space, jejíž součástí je výzkum, který se uskutečnil formou polostrukturovaných rozhovorů se studenty Norské univerzity vědy a technologie. Jeho hlavním záměrem bylo zjistit, v jakých situacích studenti používají SMS ve sdíleném fyzickém prostoru. Práce též přináší sumarizaci tohoto textu, jeho zasazení do studií mediálních studií a následný vlastní autorský výzkum s aplikací problematiky na české prostředí.

Zdrojová studie: 
TJORA, A. H. Invisible Whispers: Accounts of SMS Communication in Shared Physical Space. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2011-05-19, vol. 17, issue 2, s. 193-211 [cit. 2013-06-28]. DOI: 10.1177/1354856510394604.
 Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856510394604

No comments:

Post a Comment