Saturday, June 29, 2013

Koncept idiotství v nových médiích na příkladu YouTube


Anotace
Tato seminární práce se věnuje konceptu idiotství v novomediálních obsazích. Vychází při tom z článku Olgy Goriunové New media idiocy, který byl publikován v roce 2013 na stránkách časopisu Convergence. Na základě poznatků získaných z textu Goriunové představuje tato esej teoretický koncept novomediálního idiotství, mapuje jeho jednotlivé složky a následně je blíže analyzuje na příkladu videí ze serveru YouTube.

Zdrojová studie
GORIUNOVA, Olga. New media idiocy. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. London Sage Publications, 2013, vol. 19, no. 2. s. 223-235. ISSN 1354-8565.

No comments:

Post a Comment