Thursday, June 20, 2013

Integrovaný newsroom jako reakce na technologickou konvergenci

Esej se zaměřuje na problematiku technologické konvergence z pohledu mediálních organizací. Vychází ze studie Collisions of convergence: Flemish news workers’ and management’s perceptions of the impact of PSB newsroom integration on journalistic practices and identities, kterou napsali Hilde van den Bulck a Sil Tambuyzer z belgické University of Antwerp. Výzkum byl publikován v časopise International Communication Gazette v lednu 2013 a shrnuje proces integrace zpravodajských redakcí ve vlámské veřejnoprávní organizaci VRT. Ve své eseji nejprve charakterizuji konvergenci jako pojem, její důsledky na chod mediálních organizací a práci novinářů. Po rozebrání vlámské studie uvádím problém do českého kontextu a popisuji hlavní body obdobného integračního procesu, kterým prochází české vydavatelství Economia. V této části vycházím z interních dokumentů společnosti Economia a vlastních zkušeností z práce v jednom z transformačních týmů. Poukazuji jak na klady vycházející z integrace newsroomu, tak na hlavní úskalí související se specifickou neochotou novinářů přizpůsobovat se změnám zaběhlých rutin.

Zdroj:
VAN DEN BULCK, H. a S. TAMBUYZER. Collisions of convergence: Flemish news workers' and management's perceptions of the impact of PSB newsroom integration on journalistic practices and identities. International Communication Gazette [online]. 2013-01-23, vol. 75, issue 1, s. 54-75 [cit. 2013-06-18]. DOI: 10.1177/1748048512461762. Dostupné z: http://gaz.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1748048512461762

No comments:

Post a Comment