Saturday, June 29, 2013

Spirála mlčení na online diskuzních fórech

Esej představuje shrnutí studie realizované Gi Woong Yunem a Sung-Yeon Parkovou, kteří se pokusili prozkoumat teorii spirály mlčení na online fórech. Základní argument studie spočívá v předpokladu, že online anonymita mění lidské chování na fórech a díky tomu získává spirála mlčení odlišný charakter než v rámci tradičních médií. Autoři studie využili experimentální metodu ve formě faktorové analýzy a testovali změny postojů, jedincovo vnímání názorového klima a jeho ochotu publikovat zprávu online na diskuzním fóru. Cílem studie je definovat nový teoretický rámec fenoménu spirály mlčení. Následující esej se snaží sumarizovat realizovanou studii a vyvodit možné závěry.

Zdrojová studie: YUN, G. W. – PARK, S. Selective Posting: Willingness to post a message online. Journal of Computer-Mediated Communication, January 2011, vol. 16, no. 2, s. 201-227. Dostupné z http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2010.01533.x/full

No comments:

Post a Comment