Thursday, June 20, 2013

Role sociálních sítí v milostných vztazích: Vliv na žárlivost a šťastný vztah. Práce Sonji Utz a Camiela Beukebooma, vlastní výzkum

Tato práce se věnuje činnosti Sonji Utz a Camiela J. Beukebooma, konkrétně jejich textu The Role of Social Network Sites in Romantic Relationships: Effects on Jealousy and Relationship Happiness. Pojednává o vlivu sociálních sítí na milostné vztahy, konkrétně na žárlivost a pocity štěstí. Utz a Beukeboom k těmto otázkám přikládají i možnost ovlivnění mírou sebeúcty jedince a jeho potřebou být populární. K textu je přiložen výzkum, který dokládá některé předpoklady akademiků. Ve své práci jsem jejich text zpracovala a připojila k němu vlastní obdobný výzkum, pomocí něhož srovnávám situaci v Nizozemí a v České republice.

Zdroj:
UTZ, Sonja a Camiel J. BEUKEBOOM. The Role of Social Network Sites in Romantic Relationships: Effects on Jealousy and Relationship Happiness. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2011, vol. 16, issue 4, s. 511-527 [cit. 2013-06-20]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2011.01552.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2011.01552.x

No comments:

Post a Comment