Friday, June 28, 2013

Identifikace a používání identity a soukromí v každodenní digitální komunikaci

Tato seminární práce navazuje na studii s názvem Identifikace a používání identity a soukromí v každodenní digitální komunikaci, která vyšla v periodiku New Media and Society. Její autorka je Bridgette Wessels. Pomocí kvalitativních rozhovorů a analýzy dokumentů zjišťovala u různých respondentů, jak vnímají koncepty identity, identifikace a soukromí v každodenní digitální komunikaci. Zaměřuje se také na to, jak sociální sítě pronikají do běžné komunikace a nutí jejich uživatele a účastníky digitální komunikace znovu definovat identitu a soukromí. Tyto koncepty se nyní liší od doby předdigitální.


Zdrojová studie:

WESSELS, Bridgette. Identification and the practices of identity and privacy in everyday digital communication. In New Media and Society [online], first published on July 23, 2012. [cit. 2013-06-20]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/early/2012/07/17/1461444812450679

No comments:

Post a Comment