Thursday, June 27, 2013

Nová média v rukou dětíTato práce se bude zabývat novými médii a sociálními sítěmi v rukou dětí, především ve věku základní školy, tedy od 6 do 15 let. Toto téma jsem si zvolila, abych mohla porovnat odborné články např. Risky Social Networking Practices Among “Underage” Users od kolektivu autorů s vlastními zkušenostmi učitelky základní školy. Na základní škole vyučuji necelé dva roky, a přesto mi trvalo jen několik týdnů, než jsem se dostala do konfrontace s dětmi užívající nová média. Těmi mám na mysli nejvíce chytré telefony, internetové vyhledavače, překladače a v neposlední řadě samozřejmě sociální sítě, nejvíce Facebook.

Zdroje:

LIVINGSTONE, Sonia, Kjartan ÓLAFSSON a Elisabeth STAKSRUD. Risky Social Networking Practices Among “Underage” Users: Lessons for Evidence-Based Policy. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2013, vol. 18, issue 3, s. 303-320 [cit. 2013-06-26]. DOI: 10.1111/jcc4.12012. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/jcc4.12012

SANDVIG, Christian. The Internet at Play: Child Users of Public Internet Connections. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2006, vol. 11, issue 4, s. 932-956 [cit. 2013-06-26]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2006.00302.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1083-6101.2006.00302.x

No comments:

Post a Comment