Saturday, June 29, 2013

Konvergence – Výběr technologie v závislosti na činnosti

Esej s názvem Konvergence – Výběr technologie v závislosti na činnosti se zaměřuje na téma technologické konvergence. Konkrétně se zabývá otázkou, na základě čeho lidé upřednostňují k určitým činnostem různé technologie. Práce vychází z publikace Cheskinova výzkumu Designing Digital Experiences for Youth. Po představení této studie se další část věnuje vlastnímu průzkumu a představení jeho výsledků.


Zdroj: CHESKIN RESEARCH. Designing Digital Experiences for Youth [online]. 2002 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: http://www.added-value.com/source/wp-content/uploads/2012/01/19__CheskinYouthPOVII.pdf

No comments:

Post a Comment