Saturday, June 29, 2013

Sebeprezentace vrcholových sportovců na internetu na příkladu blogu Curta SchillingaTato práce sumarizuje studii Jimmyho Sandersona Blog sloužící svému účelu: Strategie sebeprezentace na 38pitches.com, která vyšla v časopisu Journal of Computer-mediated Communication v roce 2008. Sanderson analyzuje osobní blog bývalého nadhazovače baseballového týmu Boston Red Sox Curta Schillinga z hlediska jeho sebeprezentačních strategií a ilustruje na tomto příkladu vliv informačních a komunikačních technologií na tvorbu mediálního obrazu známých osobností. Ve druhé části nabízí příklad sebeprezentace českých sportovců na internetu.

Zdrojová studie:

SANDERSON, Jimmy. The Blog is Serving Its Purpose: Self-Presentation Strategies on 38pitches.com. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2008, roč. 13, č. 4, s. 912-936. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2008.00424.x/full

No comments:

Post a Comment