Sunday, June 30, 2013

Občanská žurnalistika a demokracieV seminární práci Občanská žurnalistika a demokracie analyzuji studii Kelly Kaufholdové, Sebastiana Valenzuely a Homera Gildy Zúňigy. Na konkrétních případech ukazuji dopady občanské žurnalistiky a obsahů produkovaných online. Esej je rozdělena do několika částí kopírující části studie pro jednodušší orientaci. 

Zdroj:     KAUFHOLD, K., S. VALENZUELA a H. G. DE ZUNIGA. Citizen Journalism and Democracy: How User-Generated News Use Relates to Political Knowledge and Participation. Journalism & Mass Communication Quarterly Vol. 87, 2010, s. 515-529. DOI: 10.1177/107769901008700305. Dostupné z: http://jmq.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/87/3-4/515.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment