Sunday, June 30, 2013

Odmítání a neúčast na sociálních sítích se zaměřením na Facebook

Tato seminární práce se zabývá důvody, proč lidé odmítají sociální sítě, konkrétně Facebook. Jaké důvody vedou jednotlivce k tomu, že nejsou součástí Facebooku, proč odmítají stát se uživatelem nebo proč se rozhodli sociální sítě opustit.
Práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje studii, ve které autorka Laura Portwood-Stacer představuje konkrétní důvody neúčasti na Facebooku, druhá část obsahuje vlastní výzkum, ve kterém hledám důvody, proč lidé nemají profil na Facebooku nebo proč jej zrušili.
Výzkum probíhal pomocí dotazníků.
Některé výrazy v seminární práci jsou záměrně ponechané v anglickém jazyce, protože překladem do českého jazyka by ztratili svůj přesný význam nebo byl český ekvivalent příliš ,,krkolomný".

Studie: Portwood-Stacer Laura: Media refusal and conspicuous non-consumption: The performative and political dimensions of Facebook abstenion. SAGE Journals. Dostupné z http://nms.sagepub.com/content/early/2012/12/04/1461444812465139

No comments:

Post a Comment