Sunday, June 30, 2013

Využití blogu jako nástroje k usnadnění reflexe studentů

Abstrakt
Esej Využití blogu jako nástroje k usnadnění reflexe studentů vychází z článku Using Blogs As A Tool To Facilitate Students´ Reflection a zabývá se popisem výzkumu provedeného na univerzitě Kebangsaan v Malajsii. Výzkum sleduje, jaký efekt mělo zařazení psaní blogu v rámci předmětu Anglický jazyk pro právníky. Autorky článku Sithaletchey S Krisnaiyer, Raja Hanani Raja Musshahar a Nuretna Asurah Ahmad popisují reakce studentů na blogování a jeho přínos  při reflexi probraného učiva.
Cílem tohoto textu je sumarizace článku Using Blogs As A Tool To Faciliate Students´ Reflection  publikovaném na GEMA Online Journal of Language Studies v září roku 2012. Esej popíše průběh a výsledky výzkumu, který provedly autorky článku Sithaletchey S Krisnaiyer, Raja Hanani Raja Musshahar a Nuretna Asurah Ahmad.

Zdrojová esej: Krishnaiyer S, Raja Mushahar R, Ahmad N. Using Blogs As A Tool To Facilitate Students´ Reflection. GEMA Online Journal of Language Studies. [serial online]. September 2012; 939-960. Available from: Communication & Mass Media Complete Ipswitch, MA. Accessed June 1, 2013

No comments:

Post a Comment